Spørgeskema forproduktion.

OVERBLIK & FORMÅL

Hvilke udfordringer skal videoproduktionen løse?

Hvor og hvordan skal videoen(-erne) bruges?

Hvad er jeres mål med produktionen? Er det fx opmærksomhed, trafik, salg eller konvertering?

Hvad skal være jeres nøglebudskab i videoen? 

Hvordan måler I jeres succes? Er det fx gennem visninger? Delinger? Hvilke redskaber har I til målning?

Er indholdet en del af en kampagne?

 

MÅLGRUPPE / PUBLIKUM

Hvem er målgruppen? (erhverv, alder, køn, lokation, osv.)

Hvad synes målgruppen om jeres brand/produkt/service og hvorfor? 

Hvad ved I om målgruppen? Hvad interesserer dem? Har I research på dette?

Hvad er den éne ting I ønsker målgruppen skal gøre efter at have set videoen?

 

REFERENCER

Evt. links til videoer som I synes rammer stilen? 

Hvem er jeres konkurrenter og hvordan differenciere I jer fra dem? Evt. links til konkurrenters videoer.

 

BUDGET OG TIDSRAMME

Hvad er budgetrammen for produktionen?

Hvornår er tidsrammen og deadline?